XV Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda”

Konkurs fotograficzny adresowany jest do dzieci i młodzieży do 21 roku życia. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do 15 roku życia 16-21 lat Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs do 5 prac. Wśród zgłoszonych prac mogą znajdować się maksymalnie dwa wyraźnie oznaczone zestawy (do 5 zdjęć o formacie nie większym niż 20x31 cm), wówczas każdy z  nich będzie traktowany jako jedna praca. Wymagania techniczne:  format zdjęć od 13x18 do 30x45 cm, wyłącznie własne prace, zdjęcia wykonane aparatami analogowymi lub cyfrowymi. Prac nie należy podklejać ani oprawiać. Na odwrocie każdej pracy należy podać imię, nazwisko, adres, tytuł pracy, wiek autora. Oprócz fotografii należy też wysłać płytę CD z fotografiami zgłaszanymi na konkurs (pliki jpg). Szczegółowych informacji udziela pedagog Katarzyna Byczkowska.