Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT 2016

Rusza I etap naboru na praktyki zagraniczne w ramach projektu: Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT. Wszystkich trzecioklasistów zainteresowanych wyjazdem do Anglii lub Niemiec w terminie : 04.04 .2016 - 22.04.2016 prosimy o składanie podań i kart informacyjnych ( do pobrania na stronie szkoły w zakładce : projekty) w sekretariacie szkoły do 18.12.2015 ( do godziny 11.00). 

W podaniu skierowanym do Dyrekcji Szkoły należy określić kraj, do którego chce się wyjechać,oraz krótko umotywować swoją chęć udziału w praktykach zagranicznych. II etap naboru odbędzie się po wystawieniu ocen semestralnych. Oceny z przedmiotów zawodowych i języka obcego są brane pod uwagę jako jedno z kryteriów wyboru uczniów do wyjazdu. Szczegółowe zasady naboru określa regulamin dostępny na stronie szkoły. Na wszelkie pytania dotyczące wyjazdu uczniów klas trzecich odpowiadają koordynatorzy praktyk:

Maria Rój - Krupińska
Aneta Daszczyńska- Żegunia