Zagadka historyczna nr 9

Napisz w kilku zdaniach jak jest historia budynku prezentowanego na zdjęciach?