Stypendia IKEA 2015

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku po raz kolejny korzysta z Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY. Nasza szkoła w roku szkolnym 2015/2016 otrzymała 10 000 złotych do dyspozycji na stypendia. Kandydaci na stypendystów musieli  uzyskać wysoką średnią ocen i udokumentować swoją działalność na 

rzecz środowiska lokalnego. Wśród kandydatów komisja wyłoniła 5 stypendystów:
1. Patryk Bochniak IV TC
2. Marika Ciok III TC
3. Adrian Cichosz IV TC
4. Krystian Kus II TA
5. Anita Miotk III TC
Gratulujemy serdecznie naszym utalentowanym i pracowitym uczniom!!! Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie www.ikea.pl/stypendia