Rękopis z przeszłości – spotkanie w ramach projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej

W dniu 19 listopada, w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie klasy II A i III C z panią Elżbietą Wójcikowską z Działu Promocji i Informacji MBP w Słupsku. Spotkanie było podsumowaniem pracy w ramach projektu Rękopis z przeszłości – 3 edycji projektu dofinansowanego z Muzeum Historii Polski pod hasłem „Detektywi Historii”. Z ramienia ZSEiT w działaniach koordynowanych przez MBP brały udział uczennice klasy II A Julia Bokun i Ada Szapiel. 

Celem grupy działającej w ramach projektu było odszukanie i zdobycie informacji od twórców spektaklu „Miłość Matki” stworzonego m.in. przez pierwszych pracowników Gimnazjum Kupieckiego w Słupsku (obecnie Ekonomik) w roku 1946.  Młodzież ponownie zainscenizowała powstały w okresie powojennym spektakl, konfrontując go z doświadczeniami i wspomnieniami jego pierwotnych twórców.  Materiał filmowy będący końcowym efektem pracy w ramach projektu do obejrzenia pod adresem:  http://detektywihistorii.mbp.slupsk.pl/multimedia Zgromadzona w auli młodzież Ekonomika miała możliwość zapoznania się z realiami funkcjonowania szkoły w pierwszym okresie jej istnienia. A warto przypomnieć iż w tym roku szkolnym świętujemy 70 lecie działalności Szkoły Ekonomicznej w Słupsku.  Wszystkim uczestnikom projektu, Julii, Adzie i szczególnie Pani Elżbiecie Wójcikowskiej bardzo dziękujemy za spotkanie. Tomasz Stempkowski