Utalentowani poeci do piór!

Wszystkich utalentowanych szkolnych poetów zapraszam do udziału w wojewódzkim konkursie poetyckim. ORGANIZATOR: Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
WYMAGANIA: jedna osoba może przesłać od jednego do maksymalnie pięciu tekstów poetyckich; mogą one stanowić cykl lub tworzyć odrębne całości, prace należy dostarczyć w trzech egzemplarzach, napisanych na komputerze i wydrukowanych (czcionka 12, Times New Roman), każdą pracę należy opatrzyć godłem tzn. pseudonimem autorskim, nie znakiem graficznym; godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska autora tekstu, który z założenia jest anonimowy; godłem może być słowo, zestaw liter lub cyfr, wypełnioną kartę uczestnika należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem co tekst, prace bez godła lub oznaczone inaczej niż w regulaminie (np. SYMBOLEM GRAFICZNYM bądź jawnie imieniem i nazwiskiem) nie będą oceniane, autorem/autorką tekstu musi być jedna osoba. TERMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA: Zgłoszenia przyjmuje p. Maria Rój - Krupińska do 03.11.2015.