Marzec w październiku

Miło nam przekazać informację, że polonistka z naszego "Ekonomika" - Agata Marzec - otrzymała wyróżnienie w IV Konkursie Literackim dla Nauczycieli! Jury konkursu w składzie: red. Jolanta Nitkowska – Węglarz, red. Zbigniew Babiarz Zych, prof. Sławomir Rzepczyński i Jolanta Betkowska postanowiło przyznać następujące nagrody: Nagroda główna ex aequo: Joanna Krużyńska z Gdańska za wiersz Dzień, Helena Leman z Malborka za prozę. Wyróżnienia: Joanna Koniarek z Debrzna za opowiadanie Stara fotografia, Agata Marzec ze Słupska za opowiadanie Niobe, Agnieszka Gałęziewska z Karczemek za wiersz Dzień odpoczynku i poezji.