XI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej "GWIEZDNY KRĄG"

Robert Biedroń – Prezydent Miasta Słupska i Ewa Synowiec – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce zapraszają na XI edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "GWIEZDNY KRĄG" skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG” będzie przebiegać pod hasłem „Tolerancja i szacunek – niezbędne elementy tożsamości Europy”. 

Celem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” jest popularyzowanie wiedzy wśród uczniów polskich szkół ponadgimnazjalnych idei Zjednoczonej Europy, zasad demokratycznego państwa prawa, historii integracji Unii Europejskiej, mechanizmów funkcjonowania instytucji europejskich, systemu prawa unijnego, praw i obowiązków przysługującym obywatelom Unii Europejskiej oraz polityk Unii Europejskiej.Patronach honorowy nad Olimpiadą objęli: Janusz Lewandowski i Jarosław Wałęsa – Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Ryszard Stachurski – Wojewoda Pomorski oraz Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego. Organizatorem Olimpiady jest: Miasto Słupsk, Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce, Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej". Współorganizatorem jest: Centrum Dokumentacji Europejskiej w Słupsku. Zainteresowani uczniowie mogę rejestrować się za pomocą Słupskiej Miejskiej Platformy E-Learningowej: http://szkolenia.slupsk.eu/ do 22 listopada 2015 roku. Nagrodą główną dla trzech najlepszych finalistów jest staż w Brukseli ufundowany przez Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej". Więcej informacji: http://www.europedirect.slupsk.eu/i https://www.facebook.com/EDSlupsk. Zapraszam do udziału. Tomasz Stempkowski