Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo w Ekonomiku

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie tworzą w szkole realnie działająca firmę i podejmują prawdziwe ryzyko biznesowe. Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej. Nauczyciel prowadzący – Elżbieta Buca-Mularczyk