Stypendium w ramach Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY

Uczysz się w naszej szkole ? Masz dobrą średnią? Angażujesz się społecznie, działasz na rzecz szkoły, jesteś wolontariuszem? Skorzystaj ze stypendium w ramach Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY! Szczegóły naboru szkół oraz przyznawiania stypendiów 2015/2016 dostępne są w regulaminie. Wnioski wydaje i wypełnione przyjmuje Koordynator –pedagog Katarzyna Byczkowska (pok. 3). Termin przyjmowania wypełnionych Wniosków: do 30 września 2013 r. do godz. 15:00.