Powiatowy Konkurs Fotograficzny - „Przyroda Powiatu w obiektywie – edycja 2015”

Starosta Słupski informuje, że przystępuje do organizacji konkursu fotograficznego pod hasłem „Przyroda Powiatu w obiektywie- edycja 2015”, na zasadach określonych w przyjętym Regulaminie, w czterech niżej wymienionych kategoriach: I Krajobraz powiatu słupskiego – prace wykonane przez osoby pełnoletnie w tej kategorii powinny ukazywać piękno, niepowtarzalność i malowniczość środowiska przyrodniczego powiatu słupskiego.
II Fauna i Flora powiatu słupskiego – prace wykonane przez osoby pełnoletnie przedstawiać powinny rośliny/ zwierzęta, w ich naturalnym środowisku.
III Przyroda oczami dzieci – prace wykonane przez dzieci w wieku 8 – 12 lat przedstawiać powinny rośliny/ zwierzęta, w ich naturalnym środowisku lub krajobraz powiatu słupskiego.
IV Przyroda oczami młodzieży - prace wykonane przez dzieci w kategorii wiekowej 13-18 lat, powinny rośliny/ zwierzęta, w ich naturalnym środowisku lub krajobraz powiatu słupskiego

Chętnych proszę o kontakt z pedagogiem Katarzyną Byczkowską.