Kwaterowanie w internacie

UWAGA rodzice (opiekunowie prawni) ! Kwaterowanie młodzieży do Internatu odbywać się będzie od 31.08.2015 (poniedziałek) od godz. 15.00