Jesteś utalentowany – weź udział w konkursie!

Młodzieżowy Dom Kultury, pod patronatem Prezydenta Miasta, ogłasza Konkurs „Święto Talentu”. Każda szkoła może zgłosić do 5 talentów w kategorii plastyczno – technicznej oraz do 3 talentów w kategorii artystyczno - scenicznej. Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program w kategorii artystyczno-scenicznej jest oryginalny i nie narusza praw autorskich, a w kategorii plastyczno-technicznej opracowany jest wg własnego pomysłu. Szczegółowych informacji o konkursie udziela oraz zgłoszenia przyjmuje p. pedagog Julita Błazucka. Regulamin konkursu.