Co dalej ze słupską oświatą?

15. kwietnia na czwartej godzinie lekcyjnej zapraszamy do auli naszej szkoły, gdzie odbędzie się debata prowadzona przez przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta. Zostanie przedstawiona prezentacja dotycząca aktualnej sytuacji słupskiej oświaty. Zaprosimy młodzież do wypowiedzenia się w następujących kwestiach: 1. Jakie są najważniejsze problemy słupskich szkół? 2. Czy Waszym zdaniem należy łączyć szkoły? Jeżeli tak, to jakie są Wasze pomysły? 3. Z jakimi problemami zmaga się Twoja szkoła? 4. Jaka jest jakość edukacyjna szkół? Młodzież będzie miała okazję przedstawić swoje postulaty do władz miasta w zakresie oświaty, kultury, sportu i życia w mieście.