Przystanek Zdrowie

W październiku 2014r. uczniowie klas IA i ICH w ramach programu „Przystanek Zdrowie” odwiedzili poradnię realizującą projekt „Zdrowie - Mama i Ja” . W trakcie pobytu dowiedzieli się, że w ramach tego projektu działają następujące poradnie: Poradnia Laktacyjna, Poradnia Preluksacyjna, Szkoła Rodzenia, Poradnia Promocji Zdrowia. Prowadząca spotkanie pani Krystyna Kowczugo – położna, zapoznała uczniów czym zajmują się poszczególne poradnie. 

Omówiła problematykę dot. dysplazji stawu biodrowego, opowiedziała jakie są korzyści dla matki i dziecka wynikające z karmienia piersią. Poruszyła problem dot. planowania rodziny, regulacji poczęć wynikającej ze świadomego podejmowania decyzji o posiadaniu potomstwa. Pokazała dziewczętom jak wygląda gabinet ginekologiczny. Pani Amelia Kosińska-Wiatrak – położna prowadząca zajęcia w szkole rodzenia przekazała jaka idea przyświeca szkole, kto może skorzystać z porad i zajęć. Uczniowie na podstawie manekinów niemowląt mogli zobaczyć jak wygląda niemowlę matki - narkomanki, matki – nadużywającej alkoholu i zdrowego niemowlęcia. Pani Magdalena Tańska – dietetyk omówiła choroby cywilizacyjne, przyczyny ich powstawania, rodzaje i sposoby prawidłowego odchudzania się. Poinformowała o możliwościach bezpłatnego korzystania z porad specjalisty dietetyka. Pan Mariusz Modrzewski – edukator seksualny zapoznał uczniów z programem edukacyjnym „Dziecko w domu”, który będzie realizowany w naszej szkole w drugim semestrze. Głównym założeniem programu jest edukacja w zakresie świadomego rodzicielstwa skierowana do uczniów. Program realizowany jest z wykorzystaniem symulatorów niemowlęcia RealCare Baby, lalek wyposażonych w system komputerowy, które odzwierciedlają prawdziwe zachowania niemowląt.