Sprzątanie świata 2014

W nawiązaniu do międzynarodowej kampanii „Sprzątanie Świata” (Clean Up the World) zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w III edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem: „ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY, ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY”. Zapraszamy do dołączenia się do ogólnopolskiej akcji ekologicznej, w której zebrane zużyte lub uszkodzone telefony zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Szkoły które zbiorą większą ilość telefonów w przeliczeniu na ucznia i zaproponują ciekawe hasło ekologiczne otrzymają nowoczesne, atrakcyjne cyfrowe aparaty fotograficzne. Każda szkoła ma jednakowe szanse na nagrody, ponieważ liczy się aktywność wyrażona w relacji ilości kg telefonów do ilości uczniów w szkole. Samorząd Uczniowski zachęca do zaangażowania się w akcję. Gospodarze klas kierują zbiórką w swoich klasach do 12 listopada. Klasa, która zbierze największą ilość telefonów , zostanie nagrodzona:)