Praktyki w pracowni symulacyjnej

W dniu 6.10.2014 r uczniowie klas  drugich naszej szkoły rozpoczęli praktykę zawodową. Czas zajęć to 4 tygodnie w tym 2 tygodnie w pracowni szkolnej. W pracowniach młodzież prowadziła przedsiębiorstwo symulacyjne. Młodzież przeprowadziła procedurę założenia firmy, prowadziła niezbędną dokumentację kadrową przedsiębiorstwa, wystawiała  dokumenty sprzedaży i zakupu, przeprowadziła proces produkcyjny i kampanię reklamową wyprodukowanych wyrobów oraz dokonała analizy z zakresu prowadzonej działalności.Nasi uczniowie z powierzonych im zadań wywiązali się wzorowo.