LVI edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Wszystkich zainteresowanych, a w szczególności uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie zapraszam do wzięcia udziału w LVI edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Tematem zmiennym tegorocznej edycji jest: ,, Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego".

„Historia Olimpiady sięga roku 1959, kiedy to redakcja "Dookoła Świata" przeprowadziła Ogólnopolską Olimpiadę Szkolnych Lig Quizowych. Od 1991 r. organizuje ją Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do 2013 r. realizowana była przez Instytut Nauk Politycznych, a od roku szkolnego 2013/2014 organizację Olimpiady przejął Instytut Europeistyki. Dzięki hojności sponsorów Laureaci i Finaliści rokrocznie otrzymują liczne nagrody finansowe i rzeczowe. Najważniejszym jednakże uznaniem dla Laureatów Olimpiady – 30 najlepszych uczestników – są indeksy niemal wszystkich Uniwersytetów w Polsce, otwierające im drogę na wiele kierunków społecznych, ekonomicznych, na prawo a także na kierunkach humanistycznych. Niektóre uczelnie uznają również kompetencje Finalistów. Stając się Olimpijczykiem Jesteś członkiem wielkiej Rodziny Olimpijczyków. Dotychczasowe doświadczenia przekonują, że uczestnicy Olimpiady bardzo dobrze sprawdzają się później w roli studentów, a po ukończeniu studiów są liczącymi się uczestnikami życia naukowego oraz wielu sfer życia publicznego.

Życzymy sukcesów w zawodach Olimpiady – niech w szlachetnej konkurencji zwyciężają najlepsi.
Powodzenia!
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym”
 
Zapraszam również do odwiedzenia strony internetowej:
www.owpsw.edu.pl
W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt 
Tomasz Stempkowski