Konkurs - Olimpiada Solidarności

Zapraszamy serdecznie do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Olimpiada historyczna. Dwie dekady historii! W załączniku przesyłamy plakat do wydrukowania i informację o Konkursie. Wygraj indeks i roczne stypendium w ogólnopolskim konkursie historycznym! Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii II edycja.

Konkurs jest adresowany do uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Pomysłodawcą i organizatorem inicjatywy jest Fundacja Centrum Solidarności z Gdańska.
W Olimpiadzie Solidarności wygrywają wszyscy!
Uczniowie
  dwudniową wizytę studyjną w Gdańsku
  indeksy na wyższe uczelnie
  roczne stypendia naukowe
  bony na publikacje IPN
 
Szkołę powinien zarejestrować nauczyciel, który potem będzie koordynować przebieg etapu szkolnego. W etapie szkolnym oraz wojewódzkim uczniowie rywalizują ze sobą indywidualnie, rozwiązując test wielokrotnego wyboru. Po zakończeniu eliminacji wojewódzkich trzech najlepszych uczniów z każdego regionu stworzy jedną drużynę. W części finałowej zmierzy się 16 trzyosobowych zespołów, które będą walczyć o wygraną. Dwa miesiące przed rozgrywką finałową drużyny wojewódzkie zostaną w nagrodę zaproszone na wizytę studyjną i integracyjną do Gdańska – Miasta Wolności i Solidarności. Finał drugiej edycji konkursu odbędzie się w czerwcu 2015 roku w Warszawie.
  
Członkowie zwycięskiej drużyny zostaną:
  nagrodzeni indeksami Uniwersytetu Gdańskiego (dziennikarstwo, komunikacja społeczna, politologia, socjologia) i Uniwersytetu Warszawskiego (europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, historia, studia nad słowiańszczyzną wschodnią)
  rocznymi stypendiami naukowymi
  bonami (ważnymi 3 lata) na wszystkie publikacje Instytutu Pamięci Narodowej.
 
Szkoły, których uczniowie będą laureatami II edycji konkursu, zostaną uhonorowani specjalnie ufundowaną na ten cel statuetką wraz z dyplomem.

Zainteresowanych zapraszam do udziału.

Tomasz Stempkowski