Regulamin "Stasziców"

Informujemy, że zaktualizowana wersja regulaminu przyznawania szkolnych nagród "Staszice" znajduje się na stronie  w dziale Akty prawne>>Regulaminy.