Szafki dla hojnych

Uwaga,
informuję, że zgodnie z regulaminem przyznawania szafek uczniom ZSEiT, od września ich szczęśliwymi dzierżawcami staną się klasy...  II TC i I C. Uczniowie tych klas wpłacili największą kwotę na Radę Rodziców. Wychowawcom i ich podopiecznym gratulujemy mobilizacji. 

Agata Marzec - opiekun SU