Zaproszenie do zwiedzenia bunkra układu warszawskiego z okresu zimnej wojny

Organizator:Klub Wojskowy 7BOW w Słupsku

Uczestnicy:żołnierze, emeryci i renciści wojskowi, pracownicy wojska, członkowie ich rodzin; członkowie kół i sekcji klubu, osoby chętne. Osoby niepełnoletnie pod opieką dorosłych.

Miejsce:Podborsko k. Białogardu (105 km od Słupska), patrz strona internetowa: http://3001.pl/

Termin i czas:21 czerwiec 2014 (sobota), w godzinach 08:45 – 16:15.

Program imprezy na w/w dzień:

  1. g.08:45 zbiórka uczestników na parkingu przy Klubie Wojskowym

  2. 09:00-11:00 przejazd autobusem do m.Podborsko

  3. 11:00-14:00 pobyt w m. Podborsko, w tym: zwiedzanie bunkra z okresu zimnej wojny w którym składowano broń jądrową, kiełbaski przy ognisku, gry i zabawy oraz konkursy, wspólne piosenki, pokaz ASG, itp.

  4. 14-16 powrót do Słupska

  5. 16:00-16:15 przybycie do Słupska, rozwiązanie wycieczki

Koszt na 1/osobę :25 PLN, obejmuje: wejście, przewodnik, kiełbaski
i pieczywo, napoje, przygotowanie ogniska, ubezpieczenie uczestników.

Zapisy:Osobiste w Klubie Wojskowym 7BOW przy ul. Boh. Westerplatte (budynek ,,przy czołgu’’) , w terminie do dnia 17 czerwcabr. Przy zapisach należy uiścić opłatę w wys. 25 PLN na osobę.

Inne uwagi:Wyjazd może zostać odwołany z powodu: bardzo złych warunków pogodowych, zapisania się mniej niż 35 osób, innych nieoczekiwanych okoliczności. O fakcie tym uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie,
a uiszczona opłata zwrócona. Dodatkowe informacje można uzyskać w Klubie Wojskowym lub pod telefonami: 59-(8)458851, 59-(8)458849, komórka:721890411.

 

Serdecznie zapraszamy !!!