Ekonomik – szkoła na miarę współczesności

15 maja mury naszej szkoły odwiedzili zacni goście: Pan Edward Zdzieborski – zastępca Prezydenta Miasta Słupska, Pan Wojciech Gajewski – radny Komisji Oświaty, Kultury i Sportu urzędu Miejskiego w Słupsku, Pani Anna Sadlak – dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pan Bronisław Nowak – zastępca dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pan Jerzy Grzybowski – dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku, przedstawiciele pracodawców współpracujących ze szkołą – prezesi i dyrektorzy firm i instytucji oraz ich przedstawiciele.

 Zostali zaproszeni byśmy mogli się pochwalić działaniami w zakresie wyposażenia szkoły w sprzęt niezbędny w nauce naszych zawodów w nowoczesny sposób. Zaprezentowaliśmy wyposażenie wykorzystywane przez naszych „grafików” czyli nowe komputery ze stosownym oprogramowaniem, drukarki,tablety graficzne, kamery, aparaty fotograficzne, ploter. Goście trafili na typowe zajęcia z wykorzystaniem tego sprzętu, co jeszcze bardziej potwierdziło konieczność zaopatrzenia szkoły w te „nowinki”.

Ponadto goście odwiedzili dwie pracownie ekonomiczne – wykorzystywane przez „handlowców” i „ekonomistów” podczas odbywania praktyk w biurze symulacyjnym. Pracownie też zostały wyposażone w nowy sprzęt elektroniczny, meble, a wszystko to mieści się w wyremontowanych salach, czyli w przyjemnej atmosferze. Atmosferę tę tworzą również, a może przede wszystkim, nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach praktyk. Podsłuchując trochę rozmowy w kuluarach okazuje się, że z dnia na dzień upływających zajęć wzrasta zadowolenie uczniów z doświadczeń zawodowych nabywanych w ten sposób.

Spotkanie w szkole było też okazją na wymianę spostrzeżeń dotyczących zmieniającego się rynku pracy i jego oczekiwań. Swoje zdanie na ten temat wyrazili pracodawcy. Doświadczeniami podzielili się dyrektor banku WBK – Robert Konofał i dyrektor marketu OBI – Włodzimierz Korsak . Podpisano również porozumienia o współpracy między szkołą i Miejską Biblioteką Publiczną oraz słupskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla uczniów kształcących się w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych.Pozostałe rozmowy toczyły się w miłej atmosferze w bibliotece szkolnej gdzie była mała wystawa zdjęć uczniów ujętych w różnych „okolicznościach przyrody”, a biorących udział w projektach unijnych realizowanych przez szkołę. W bibliotece również toczyły się rozmowy o filmie z praktyk zagranicznych uczniów zaprezentowanym wcześniej w auli szkoły. Film ten spotkał się z dużym zainteresowaniem głównych bohaterów – uczniów klas trzecich, którzy mogli go zobaczyć podczas tej prezentacji pierwszy raz. Ileż było śmiechu, wspomnień i szybszego bicia serca… J.

A jakie jest źródło tej całej „nowoczesności” w naszej szkole? Pozyskaliśmy fundusze na sprzęt, wyposażenie, meble z zasobów unijnych. Trzeba jednak pamiętać, że dzieje się to dzięki zaangażowaniu wielu osób – dyrekcji, pracowników administracji, nauczycieli i uczniów. Im wszystkim należą się szczere podziękowania za poświęcony czas, energię i siły. To dzięki nim nasza szkoła jest na miarę współczesności.