Przetarg - sprzęt komputerowy

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów poligraficznych oraz pomocy dydaktycznych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogloszenie o zmianie ogloszenia

Zmiana SIWZ z dnia 16 maja 2014 r