Przetarg - zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów poligraficznych oraz pomocy dydaktycznych.