Europa – społeczeństwo, gospodarka, polityka, kultura

 

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Uniwersytet Warszawski - wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Zadaniem uczestników w pierwszym etapie jest napisanie eseju na temat: Koszty i korzyści członkostwa Polski w UE - ocena po dziesięciu latach od akcesji. Więcej informacji udziela pan Tomasz Stempkowski i na stronie:
http://europeistyka.uw.edu.pl/index.php/node/12

Tomasz Stempkowski