Masz talent?

W czwartek po dużej przerwie rozpocznie się szkolny konkurs „Mam talent”, który odbędzie się na 4 i 5 godzinie lekcyjnej (od 10.55 do 12.35). Zapraszamy do auli następujące klasy: Ia, Ic, IIta, IItb, IItc, IIItb, IVtb, IVtc,IIIthk. Nauczycieli, którzy mają w tym czasie lekcje z wymienionymi klasami, prosimy o sprawowanie opieki nad klasami. Życzymy miłych wrażeń!!! Przypominamy, że w przerwach między występami odbywać się będzie licytacja przedmiotów dla Michała wiśniewskiego.
Samorząd uczniowski