Rekrutacja uzupełniająca

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU „Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiO szansą na sukces”

Zapraszamy uczniów klas III kształcących się w zawodzie technik ekonomista do udziału w projekcie umożliwiającym odbycie praktyk zawodowych za granicą. Podania o przyjęcie na praktykę należy składać w sekretariacie ZSEiT do dnia 13.12.2013 r. Zostały jeszcze 3 wolne miejsca na wyjazd do Wielkiej Brytanii oraz 4 miejsca do Niemiec. Więcej informacji w zakładce Praktyki zagraniczne, Rekrutacja 2013/2014