Młodzież na tropach historii – Pomorscy Osadnicy – Finał

24 października, w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Grodzkiej 3 odbyło się spotkanie podsumowujące Projekt „Młodzież na tropach historii – Pomorscy Osadnicy”. Ekonomik poprzez swoich uczniów i nauczycieli był zaangażowany w jego realizacje. Przypominamy że aktywnie uczestniczył w nim Przemek Zalewski (klasa II TB), a w ramach realizacji projektu odbyły się w Ekonomiku dwa spotkania z jego bohaterami – Panem Jerzym Mojsiukiem (zbieżność nazwisk nie przypadkowa!) z klasą III TB i z Panią Heleną Klingier z klasą II TC.

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w którym wzięli udział nie tylko twórcy i bohaterowie projektu, lecz również zaangażowani w jego realizacje opiekunowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół, oraz przedstawiciele władz miasta – wiceprezydent Miasta Słupska Pan Edward Zdzieborski, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pani Anna Sadlak oraz przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Słupska – pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka, było podsumowaniem jego działania.
Najważniejszymi gośćmi wieczoru byli jednak tytułowi „pomorscy osadnicy” – wymienieni już Helena Klingier, Jerzy Mojsiuk oraz Henryka Jurałowicz-Kurzydło, Julian Wyraz i Jerzy Redmerski. To oni za namową młodzieży w osobach Pauli Kolman, Piotra Laskowskiego, Michała Sawickiego, Dominiki Kamykowskiej i Przemka Zalewskiego pod kierunkiem artystycznym Bogusława Matuszkiewicza, wzięli udział w realizacji filmu dokumentalnego w którym opowiedzieli o swoich wojennych przeżyciach. Brali również udział w spotkaniach z młodzieżą słupskich szkół, w czasie których opowiadali „na żywo” swoją historie.
Projekt wspófinansowany był przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra, oraz ze środków Miasta Słupska.
Szczególne podziękowania należą się Pani profesor Iwonie Miluskiej, która skłoniła Przemka do zaangażowania się w realizację projektu.
Wszystkich zainteresowanych raz jeszcze kierujemy na stronę projektu:
http://detektywihistorii.mbp.slupsk.pl/
a Przemkowi gratulujemy :) Zdjęcia (jak zwykle) w galerii szkolnej.
Tomasz Stempkowski