OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów do udziału w IX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Temat bieżącej edycji to "Własna firma". Regulamin olimpiady oraz jej harmonogram znajduje się na stronie internetowej www.olimpiada.edu.pl. Eliminacje szkolne odbędą się 5.12.2013 r. Do zdobycia indeksy szkół ekonomicznych: SGH w Warszawie oraz uniwersytetów ekonomicznych  w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, a także stypendia i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Zgłoszenia do pani Urszuli Bogdanowicz do dnia 28.10.2013, urzędującej w sali nr 51.
Serdecznie zapraszam.