Zajęcia integracyjne

Na początku września uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach integracyjnych organizowanych w szkole. Celem spotkań było lepsze poznanie się i nawiązanie bliskich więzi koleżeńskich. W zajęciach aktywnie uczestniczyli też wychowawcy poszczególnych klas. Tradycyjnie, spotkania zorganizowali i poprowadzili pedagodzy szkolni: p. Julita Błazucka i p. Katarzyna Byczkowska.
Atmosfera była wspaniała a powstałe podczas zajęć „pamiątki” zostaną przekazane uczniom w ostatniej klasie, aby powspominać pierwsze chwile w nowej szkole.
Pierwszoklasiści – powodzenia!