Dane do wpłat

Dane do wpłat: Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku


ul. Jana Sobieskiego 3
Bank Spółdzielczy 
rachunek nr: 38 9315 0004 0050 4423 2000 0010