Informacja Formuła 2019

INFORMACJA
O SPOSOBIE ORGANIZACJI
I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO
obowiązująca
w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat Formuła 2019

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2021 roku

Dostosowania Formuła 2019

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021