Informacja Formuła 2017

INFORMACJA
O SPOSOBIE ORGANIZACJI
I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
obowiązująca
w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat Formuła 2017

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku

Dostosowania Formuła 2017

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021