Znamy laureatów II Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Bo moja wolność to...”

16 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku odbył się finał II Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Bo moja wolność to...” zorganizowanego w ramach projektu „EKONOMIK dla NIEPODLEGŁEJ”. Po przywitaniu przez panią Agatę Marzec – pomysłodawczynię i koordynatorkę konkursu – gości oraz uczestników, uczniowie ZSEiT zaprezentowali widowisko teatralno-muzyczne pt. „Legiony w muzyce i poezji”. Stworzyło ono kameralną i refleksyjną atmosferę, jaka utrzymała się do końca uroczystości, a podtrzymały ją fragmenty nagrodzonych tekstów odczytanych przez Weronikę Kiełpińską, Magdalenę Watral i Kamilę Kępską. Pani Agata Marzec podsumowała poszczególne etapy literackiej rywalizacji w postaci prezentacji multimedialnej.
 Na II Międzyszkolny Konkurs Literacki wpłynęło/wpłynęły:
- w kategorii: poezja – szkoły podstawowe, klasy I-VI - 76 tekstów,
- w kategorii: proza – szkoły podstawowe, klasy I-VI - 10 tekstów,
- w kategorii: poezja – szkoły podstawowe, klasy VII-VIII - 24 teksty,
- w kategorii: proza – szkoły podstawowe, klasy VII-VIII oraz gimnazja - 4 teksty,
- w kategorii: poezja – szkoły ponadgimnazjalne - 10 tekstów,
- w kategorii: proza – szkoły ponadgimnazjalne - 6 tekstów.
Do etapu drugiego jury w składzie: Agata Marzec (nauczyciel języka polskiego w ZSEiT oraz nauczyciel bibliotekarz, autorka cyklu opowiadań „Reminiscencje”, tomu poezji „A w moim ogrodzie rosną" oraz powieści „Wieża z piasku", laureatka ogólnopolskich konkursów literackich. Pomysłodawczyni konkursu), Anna Czerny-Marecka (dziennikarka „Głosu Pomorza”, z wykształcenia polonistka, pomysłodawczyni autorskiego videobloga „Anki Czytanki”. Prowadzi spotkania autorskie z pisarzami), Bożena Bugańska – absolwentka polonistyki i miłośniczka literatury, słupską kulturę promuje jako dziennikarka TV Słupsk) zakwalifikowało następującą ilość tekstów:
- w kategorii: poezja – szkoły podstawowe, klasy I-VI - 16 tekstów,
- w kategorii: proza – szkoły podstawowe, klasy I-VI – 5 tekstów,
- w kategorii: poezja – szkoły podstawowe, klasy VII-VIII oraz gimnazja – 8 tekstów,
- w kategorii: proza – szkoły podstawowe, klasy VII-VIII oraz gimnazja – 3 teksty,
- w kategorii: poezja – szkoły ponadgimnazjalne – 9 tekstów,
- w kategorii: proza – szkoły ponadgimnazjalne – 5 tekstów.
W finale konkursu znalazło się 46 tekstów. Spośród ich autorów jury wybrało laureatów
II Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Bo moja wolność to...”.
W konkursie udział wzięły następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku, Gimnazjum nr 2, II LO, IV LO, V LO, ZSP nr 1, ZSMiL, ZSEiT.
Oto lista laureatów II Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Bo moja wolność to...”:
1. Kategoria: Tekst Poetycki:
a) szkoły podstawowe, klasy I-VI:
I miejsce: Jakub Dusza (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku),
II miejsce: Szymon Wasielewski (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku)
III miejsce: Maja Barańska (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku).
b) szkoły podstawowe, klasy VII-VIII oraz gimnazja:
I miejsce: Małgorzata Barchanowska (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku),
II miejsce: Agata Urbanowicz (Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku),
III miejsce: Karolina Jaworska (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku).
c) szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: Katarzyna Kenig (II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku),
II miejsce: Lena Jeżewska (II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku),
III miejsce: Klaudia Szeszko (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku).
2. Kategoria: Tekst Prozatorski:
a) szkoły podstawowe, klasy I-VI:
I miejsce: Miłosz Jankowski (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku),
II miejsce: Max Gapa (Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku),
III miejsce: Patrycja Cieślicka (Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku).
b) szkoły podstawowe, klasy VII-VIII oraz gimnazja:
I miejsce: nie przyznano,
II miejsce: Karolina Gojżewska (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku),
III miejsce: Joanna Modrzejewska (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku).
c) szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: Michał Andrzejewski (V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku),
II miejsce: Klaudia Ogórek (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku),
III miejsce: Katarzyna Mrzygłód (IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku).
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku otrzymała dyplom z podziękowaniem za najliczniejszy udział w konkursie. Dyplomy z podziękowaniem za opiekę merytoryczną nad uczniami oraz inspirowanie uczniów do artystycznego rozwoju otrzymali nauczyciele-opiekunowie wszystkich uczestników konkursu.

Agata MARZEC