"Ekonomik" dla Niepodległej

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele
Jest nam niezmiernie miło przekazać informację, że „Ekonomik” - jako jedyna szkoła w mieście oraz jedna z dziewięciu w województwie pomorskim - uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizcję ministerialnego projektu edukacyjnego "Godność, wolność, niepodległość", a tym samym na przeprowadzenie szeregu działań służących budowaniu wspólnoty lokalnej społeczności, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem. W konkursie rozpatrzono w sumie 2 500 wniosków rekomendowanych przez wojewodów ze wszystkich regionów kraju. Propozycja słupskiego „Ekonomika” uzyskała najwyższą z możliwych not. W związku z tym będziemy w tym roku kalendarzowym szczególnie gorąco zachęcać słupszczan do udziału w organizowanych przez nas imprezach edukacyjno-rozrywkowych, wystawach okolicznościowych oraz innych wydarzeniach związanych tematycznie z szeroko pojmowaną wolnością. Liczymy na to, że aktywnie wesprzecie nas w zrealizowaniu założonego planu.


- Z przyjemnością podejmiemy się realizacji ambitnych celów, jakie stawia przed nami realizacja ministerialnego projektu – zapowiada Renata Draszanowska, dyrektor ZSEiT. - Nie ukrywam, że zależało nam głównie na tym, żeby nasza młodzież mogła skorzystać z atrakcyjnej formy zdobycia nowej wiedzy, jaką jest wycieczka edukacyjna do Warszawy, gdzie zlokalizowanych jest co najmniej kilka ważnych z punktu widzenia historii I połowy XX wieku miejsc. Taka lekcja historii w terenie z pewnością zainteresuje poszukującą źródeł swojej tożsamości narodowej młodzież. Mamy też nadzieję, że naszymi pozostałymi działaniami uda się nam zachęcić do aktywnego celebrowania wolności innych mieszkańców naszego miasta.


Do końca listopada bieżącego roku w obiektach ZSEiT realizowane będą między innymi następujące inicjatywy: przygotowanie wystawy pod hasłem „ZniewoleNIE – oblicza walki o niepodległość”, prezentującej pamiątki związane z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości (przygotują ją uczniowie przy wsparciu starszych członków rodzin); organizacja pikniku edukacyjnego „Polska to MY”, skierowanego głównie do dzieci oraz młodzieży ze słupskich szkół; przeprowadzenie II Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Bo moja wolność to...”; zaprojektowanie i wykonanie przez uczniów okolicznościowych kartek dla kombatantów z podziękowaniem za trud włożony przez nich w obronę wolności; zrealizowanie widowiska teatralno-muzycznego „Legiony w muzyce i poezji”; cykliczne oddawanie krwi pod hasłem „100 pobrań na 100-lecie Niepodległości”. Uczniowie ZSEiT pojawią się na ulicach Słupska, żeby przeprowadzić kampanię informacyjną na temat miejsc pamięci narodowej w mieście, natomiast w auli szkoły zorganizowana zostanie debata z udziałem środowiska akademickiego, podczas której naukowcy będą dyskutować z uczniami na temat tego, czy wolność jest nam bardziej dana czy zadana.


Poza tym, „Ekonomik” będzie uczyć chętnych słupszczan udzielania pierwszej pomocy, umożliwi uzyskanie darmowych porad prawnych oraz włączy do radosnego świętowania wolności najmłodsze pokolenie mieszkańców miasta. Wstęp na wystawy, widowiska, debaty itp. będzie wolny. Realizacja zadania „Ekonomik” dla Niepodległej umożliwi zaspokojenie takich potrzeb odbiorców, jak: godne i niecodzienne uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości, włączenie się w ogólnopolskie obchody niepodległości, wzrost wiedzy na temat wydarzeń związanych z tą datą, rozwój postawy obywatelskiej, a także zwiększenie poczucia tożsamości narodowej i przynależności do społeczeństwa polskiego. Poprzez udział w akcji rejestracji dawców szpiku czy honorowego krwiodawstwa, zwrócona zostanie także uwaga na potrzebę zachowań prospołecznych.


Jednak przeprowadzenie poszczególnych zadań wymagać będzie dodatkowych nakładów finansowych oraz wsparcia wielu osób i instytucji. - Dołożymy wszelkich starań, żeby wzorowo wywiązać się z zaplanowanych inicjatyw – zapewnia Katarzyna Rydzewska, koordynatorka projektu. - Jesteśmy przekonani, że warto przyłączyć się do nas, by wspólnie z nami ugruntować w społecznej świadomości hasła takie, jak: godność, wolność, niepodległość. Będziemy niezmiernie wdzięczni za finansowe lub rzeczowe wsparcie. Jesteśmy na etapie gromadzenia nagród, fantów, gadżetów itp., o których przekazanie zwracamy się do zaangażowanych w realizowaną przez nas tematykę słupszczan i przedsiębiorców. Sponsorów, którzy chcieliby przekazać upominki rzeczowe, na konkurs fantów na rzecz kombatantów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 59 842 47 65, lub ze mną (e-mail: polkat@o2.pl). Pieniądze można też przelać bezpośrednio na konto bankowe: PKO S.A. II Oddział Słupsk Caritas Parafii pw. NSJ: 32 1240 1835 1111 0000 1473 0230 z dopiskiem „Dla Kombatantów”.
Agata MARZEC