Stanisław Staczic, czyli kto?

Urodził się w Pile
I tam równieŻ żył.
Tu tworzył swe dzieła,
Twórcą reform był.
Jest naszym patronem już od lat wielu.
- Czy to stanisław Staszic?
- Tak, przyjacielu.
 Znamy jego nazwisko doskonale, w końcu znajduje się ono w nazwie szkoły. Przechodzimy obok jego popiersia każdego dnia, choć najczęściej mijamy je bezwiednie. Wiemy, że jest patronem „Ekonomika” i dobrym duchem szkoły. Powinniśmy go szanować, bo – jak mówią nauczyciele - „zacną postacią był”. Ale czy na pewno potrafimy o nim cokolwiek powiedzieć? Starsi uczniowie być może tak! Za nimi lekcje wychowawcze, podczas których na pewno odwołano się do sylwetki poczciwego Stacha. Nasze kochane pierwszaki mają prawo czuć się w tym temacie zagubione… Bo kto by dziś wynosił na ołtarze Staszica?! Kto by mówił o nim w telewizji czy radiu? Pewnie nikt… Za to powiemy Wam my, przy okazji zapraszając wszystkich uczniów do biblioteki na wystawę poświęconą patronowi „Ekonomika”! Wrzesień to tradycyjnie już czas spotkania ze Stanisławem Staszicem.

I Najważniejsze fakty z życia:

1. Ksiądz, prawnik, filozof, przyrodnik, działacz społeczny i gospodarczy. Urodził się w 1755 r. w Pile. Po ukończeniu seminarium duchownego w Poznaniu studiował nauki przyrodnicze w Paryżu. Do kraju wrócił w 1781 r. i został nauczycielem synów kanclerza Andrzeja Zamoyskiego.
2. W okresie Sejmu Czteroletniego był czołowym przedstawicielem obozu reform. W latach 1790-91 i 1794-97 przebywał za granicą, następnie odbywał podróże naukowe po kraju w celu przeprowadzenia badań geologicznych. Po rozbiorach poświęcił się pracy nad rozwojem gospodarczym kraju oraz rozwinął szeroką działalność organizatorską w dziedzinie oświaty i nauki.
3. W czasach Księstwa Warszawskiego był członkiem Izby Edukacyjnej i referendarzem przy Radzie Stanu. Od 1808 r. piastował funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, dla którego własnym sumptem wzniósł siedzibę (obecny pałac Staszica). Po utworzeniu Królestwa Polskiego, w latach 1815-24 był członkiem Rządowej Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a także dyrektorem generalnym Wydziału Przemysłu i Kunsztów.
4. W 1816 r. w swych dobrach w Hrubieszowie założył Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze, stając się jednym z prekursorów spółdzielczości chłopskiej. Był współorganizatorem uniwersytetu w Warszawie (1816 r.), założycielem Szkoły Górniczo-Hutniczej w Kielcach, a także współtwórcą Staropolskiego Okręgu Przemysłowego (w rejonie Gór Świętokrzyskich).
5. Zaliczany jest do najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia. Pozostawił po sobie wiele dzieł naukowych i politycznych, m.in.: O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski (1805-15), Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego (1787), Przestrogi dla Polski (1790) i poemat historyczny Ród ludzki (1819-20).
6. Zmarł w 1826 r. w Warszawie, pochowany został przy kościele Kamedułów na warszawskich Bielanach.

II Poglądy Staszica:
Najważniejsze z nich zostały przedstawione w bibliotecznej gablocie – trzeba odczytać je samodzielnie;)

III Dzieła Staszica:
Kilka z nich mamy na naszej półce. Chcesz je poznać? Zapraszamy! Musisz sam po nie sięgnąć:)

IV Krótko mówiąc…
Poświęć Staszicowi chociaż 5 minut we wrześniu, a będziesz dumny z tego, że uczysz się w szkole nazwanej jego imieniem!
Agata Marzec