Prawa człowieka

Tematyce dyskryminacji, wolności słowa, wolności sumienia i wyznania poświęcona była konferencja w Urzędzie Miejskim , w której wzięli udział również uczniowie z klasy II C. „Dlaczego warto w szkole uczyć się o prawach człowieka?” – na ten temat rozmawialiśmy z Panią Dorotą Pudzianowską, prawnikiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.  Pani D. Pudzianowska, jako osoba zaangażowana w sprawy przed polskimi sądami, a także przed Europejskim Trybunałem Praw Człowiekiem podzieliła się swoim doświadczeniem  w tym zakresie. Dowiedzieliśmy się także o nowym antydyskryminacyjnym programie Fundacji, nawiązującym do art. 32 Konstytucji wyrażającego zasadę równego traktowania. Spotkanie było ciekawe i utwierdziło nas w fakcie, że warto znać prawo.