Praktyki za granicą - wyniki naboru

Projekt systemowy „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany w ramach działania 3.4.2 POKL realizowanego na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie-LEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU UCZESTNIKÓW NA PRAKTYKI ZAWODOWE ZA GRANICĄ

Lista osób zakwalifikowanych