„Inna” lekcja historii

Uczniowie klasy II TC – Zuzanna Patkowska i Dominik Nowakowski udowodnili, że lekcje historii nie muszą ograniczać się do spotkań nauczyciel – uczniowie, czytania podręcznika i „odrabiania” zadania domowego. 18 października piątkowe zajęcia z historii ( a za sprawą wychowawczyni klasy II TC - pani profesor Alicji Januszewskiej–Pająk, również zajęcia matematyki – za co w tym miejscu jeszcze raz dziękujemy) poświęcone zostały na spotkanie z Panią Heleną Klinger – bohaterką projektu „Młodzież na tropach historii. Pomorscy osadnicy”. 

90-letnia Pani Helena nie korzystając z żadnych notatek przez ponad 90 minut opowiadała o swoich okupacyjnych przeżyciach. Pierwsze dni września 1939 roku, przeprowadzki w realiach okupacji, łapanki, kontakty z antyniemieckim podziemiem to wszystko odżyło we wspomnieniach szanownego gościa. Młodzież z uwagą wsłuchiwała się w opowieści Pani Heleny, które zawierały w sobie nie tylko dawkę głębokiego smutku i żalu po utraconych krewnych czy przyjaciołach, ale również (co zaskakujące) dużą dawkę komizmu. Wiekowemu gościowi naszej szkoły bardzo dziękujemy za poświęcony czas i opowieści, które pozwoliły poznać historię z „pierwszej ręki”. Zuzannie i Dominikowi gratulujemy świetnego pomysłu i perfekcyjnej realizacji spotkania 

Tomasz Stempkowski