„Ekonomik” kształci z duchem czasu

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych, popularnie zwany "Ekonomikiem", to jedna z lepszych szkół w kraju i województwie. Według prestiżowego rankingu „Perspektyw” szkoła przez ostatnie lata znajdowała się w grupie najlepszych techników w Polsce i województwie, zdobywając w roku 2013 tytuł „Brązowej Szkoły”, w roku 2015 i 2016 tytuł „Srebrnej Szkoły”, a w 2017 roku - „Złotej Szkoły”.

                Szkoła kształci  z duchem czasu! 

                Przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, warto skierować swoją ścieżkę kariery na pewne i perspektywiczne zawody, dzięki którym nie trzeba martwić się w przyszłości o pracę - to praca znajduje absolwentów szkoły! „Ekonomik” oferuje wybór spośród kierunków, których absolwenci są aktualnie jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Ich dobór wynika ze ścisłej współpracy szkoły z przedstawicielami lokalnej gospodarki, którzy zgłaszają swoje braki kadrowe. „Ekonomik” nie edukuje w oderwaniu od rzeczywistości! Przeciwnie - otwiera się na faktyczne potrzeby naszego czasu.  

                TECHNIK EKONOMISTA to aktualnie jeden z najbardziej uniwersalnych zawodów, jaki może zaoferować młodemu człowiekowi szkoła. I wcale nie jest on ściśle związany głównie z matematyką, jak się obiegowo uważa. Jeśli nie jesteś matematycznym orłem, nie martw się, dasz sobie radę! Zawód ten nie tylko daje szerokie możliwości zawodowe, ale także stanowi cenną inwestycję w rozwój niezbędnych do sprawnego działania w biznesie kompetencji. Uczy przede wszystkim tego, jak opracować efektywną strategię działania konkretnego podmiotu gospodarczego, przygotowuje do założenia własnej działalności oraz zapewnia bazę naukową do kontynuowania nauki na kierunkach finansowych. Edukacja ekonomiczna nie tylko otwiera wiele drzwi przyszłej kariery zawodowej, pozwala ponadto podejmować trafne decyzje w życiu codziennym. Ekonomia niesłusznie bywa ograniczana do matematyki! Porusza ona szeroki wachlarz zagadnień, takich jak: wykorzystanie zasobów, analiza rynku, potrzeby ludzkie, sposoby podejmowania decyzji, psychologia i filozofia inwestowania czy planowanie. Jest nauką, która towarzyszy ludzkości już od czasów starożytnych i nigdy nie straciła na aktualności! Absolwentów szkoły można spotkać w najważniejszych instytucjach życia publicznego: bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach pośrednictwa nieruchomościami, instytucjach samorządowych, rządowych i pozarządowych.

                GRAFIK KOMPUTEROWY (technik grafiki i poligrafii cyfrowej) to kolejny współcześnie deficytowy zawód w krajach rozwijających się technologicznie. Legitymująca się nim osoba odpowiedzialna jest za tworzenie i przygotowywanie różnego rodzaju materiałów reklamowych oraz publikacji. Jest to nowy kierunek utworzony niedawno na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości – komputeryzacji, digitalizacji i informatyzacji praktycznie wszystkich dziedzin naszego życia. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie pracują na specjalistycznych programach w branży graficzno-technicznej (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw, Adobe Acrobat, Impozycjoner), przygotowują projekty graficzne 2D i 3D oraz skanują i drukują cyfrowo. Obecny rynek reklamowy jest tak obszerny, że grafik ma duże możliwości wyboru tego, jakimi formami chce się zajmować, a potencjalni pracodawcy sami pukają do drzwi szkół po dobrze przygotowanych absolwentów. Mogą oni pracować w internecie, agencjach reklamowych, studiach grafiki reklamowej, drukarniach, prasie, telewizji, wydawnictwach, tworząc tam książki, ulotki, foldery, plakaty, billboardy, animacje, strony internetowe, banery, efekty specjalne, wizytówki, czasopisma, albumy itd. Jednak znajomość obsługi komputera i jego programów to nie wszystko. Kontakt z procesem wydawniczym powoduje, że grafik musi potrafić znacznie więcej! Powinien poznać obsługę drukarek, skanerów, rodzaje papieru czy techniki druku. To on zwykle kontaktuje się z klientem i wykonuje kalkulację usługi poligraficznej.

                TECHNIK HANDLOWIEC jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy, który rozwija się głównie w kierunku usług. To specjalista ds. marketingu i sprzedaży. Jest to więc zawód dla osób lubiących pracę z ludźmi, podróże w celach handlowych i ceniących nienormowany czas pracy. Nauka w szkole ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodach takich jak: menadżer, przedstawiciel handlowy, doradca klienta, kierownik działu sprzedaży. Również umożliwia założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Absolwenci najczęściej podejmują zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych, działach marketingu jednostek gospodarczych, firmach reklamowych, instytucjach kontroli handlu (np. w Państwowej Inspekcji Handlowej) oraz kontynuują naukę na studiach związanych z ekonomią, zarządzaniem i finansami. To zawód idealny dla osób aktywnych, sprawnie komunikujących się, mających poczucie estetyki oraz otwartych na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne.

                Kto jest najbardziej anonimowym bohaterem udanego biznesu? Oczywiście SPRZEDAWCA! I choć w Polsce to zawód, który w powszechnym przekonaniu nie wymaga szczególnych kwalifikacji, to coraz częściej przyswajane przez nas tendencje gospodarki światowej  udowadniają, że jest dokładnie odwrotnie. Sprzedaż na trudnym, konkurencyjnym rynku wymaga autentycznej pasji oraz bardzo wysokich umiejętności w zakresie właściwego zdiagnozowania potrzeb klienta. Nic więc dziwnego, że pracodawcy szukają nie tyle absolwentów wyższych uczelni z tytułem magistra, co pracowników wykwalifikowanych w zawodzie i przygotowanych do bezpośredniej sprzedaży usług. A tych ciągle na prężnie rozwijającym się rynku brakuje! Sprzedawca to zdecydowanie zawód przyszłości. Jak wynika z badań, bardzo często to nie specjaliści od marketingu, kadr czy finansów, ale pracownicy działu sprzedaży są filarami firmy. Absolwent, po ukończeniu  branżowej szkoły II stopnia, może dodatkowo uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec. Pozostając w tej samej szkole, zdobędzie drugi zawód i średnie wykształcenie.

                NOWY KIERUNEK! W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedsiębiorców i właścicieli firm, zaistniała konieczność na rynku pracy kształcenia w nowym zawodzie MAGAZYNIER-LOGISTYK.  Nauka trwa trzy lata w branżowej szkole I stopnia. Absolwent tego kierunku zdobywa kwalifikacje z zakresu obsługi magazynów przyprodukcyjnych i dystrybucji. Obecnie jest to zawód deficytowy na rynku, obserwuje się stałe zapotrzebowanie na pracowników, którzy posiadają uprawnienia do obsługi wózka widłowego oraz wykazują się znajomością komputerowych programów magazynowych. Magazynier-logistyk jest jednym z najbardziej przydatnych zawodów w dzisiejszych czasach. Wbrew pozorom, praca na tym stanowisku nie należy do łatwych i wymaga wielu umiejętności. Pracodawcy zapewniają możliwość odbywania u nich praktycznej nauki zawodu z możliwością ukończenia kursów specjalistycznych w zakresie obsługi wózków widłowych. Warto pamiętać, że po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia, w ciągu dwóch lat magazynier-logistyk może uzyskać kolejny zawód TECHNIKA-LOGISTYKA, w dodatku bez konieczności zmiany szkoły!

                Otwórz się na siebie i świat!

                Od kilku lat z powodzeniem szkoła realizuje projekty unijne. Dzięki nim uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności zawodowe poza granicami kraju. Od 2012 roku młodzież wyjeżdża na trzytygodniowe praktyki zagraniczne. Do tej pory do Anglii, Niemiec i Włoch wyjechało 15 grup młodzieży! Uczniowie szkoły twierdzą, że dzięki temu doświadczają jednych z najcenniejszych lekcji w życiu! Wielu wychowanków szkoły dzięki wyjazdom otworzyło się na świat, lepiej poznało siebie oraz nawiązało trwałe przyjaźnie. Podnieśli oni swoje umiejetności językowe i interpersonalne, takie jak praca w wielokulturowej grupie czy uniwersalna komunikacja.            Dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych oraz Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży uczniowie biorą udział w wymianach zagranicznych.

                 Możesz liczyć na pomoc szkoły!

                W „Ekonomiku” liczy się każdy uczeń! Ci najbardziej pracowici otrzymują stypendia dyrektora szkoły lub Marszałka Województwa Pomorskiego za wyniki w nauce. Szkoła szuka wsparcia dla uczniów, korzystając z pomocy różnych fundancji i pracodawców.

                Poznaj „Ekonomik”!

                Więcej o „Ekonomiku” na: stronie ekonomik.slupsk.pl lub w Dniu Otwartej Szkoły, który odbędzie się 21 kwietnia w godz.: 10.00-13.00 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych przy ul. Partyzantów 24. Szkoła odpowiada na pytania również na facebooku.