Klasa I H

Przez pola szerokie,
Przez lasy niczym raj,
Przez góry wysokie,
Rozciąga się kraj.
Ma ogrody pełne roślin;
Pola pszenicy i żyta.
A kraj ten nazwe nosi
Polska Rzeczpospolita.
Kultura nie z tej ziemi,
I historię ma bogatą
I temu krajowi
Dziękujemy za to.
Lecz nie zawsze było tak kolorowo,
Bo gdy trzej władcy traktat zawarli
To tą haniebną i straszną umową
Naszą piękną Polskę we trzech rozdarli.
123 lata w niewoli spędziliśmy,
Lecz po Wielkiej Wojnie, się uwolniliśmy.
Cieszyli się wszyscy, bo skończyły się zabory.
Tacy radośni nie byli do tej pory.
I społeczeństwo nazwe dniu temu nada
Dzień Niepodległości 11 listopada.

Kamila Kępska