Klasa I SM

Czerwona mewa


Niepodległość to pamięć o tych, co wygrali
Okrutny los oszukali,
O ojczyznę walcząc do krwi ostatniej kropli,
Bo wierzyli wciąż, że mogli,
Wolność odzyskać.

Samotna mewa wspomina życie oddane,
By dzieci twarze zaspane,
Pod jej skrzydłami, niewinnych krwią splamionymi,
Mogły znów być spokojnymi,
Wojnie obcymi.

Z ciężkim sercem opowiadają, co przeżyli,
I jak się z wrogiem mierzyli,
Ludzie, co dla kraju walk wygrali nie mało,
Byśmy mogli mówić śmiało:
„POLSKA WOLNĄ JEST”