Klasa II BG

Zagrzmiały armaty, huki i wrzawa
Wróg na polską ziemię napada!
Oddać ojczyzny nikt nie zamierza
„Do bitwy, do boju i do moździerza!”
Nasz Orzeł Biały z błyskiem korony
Już w stronę wroga wyciąga szpony.
Flaga na wietrze dumnie powiewa
z dala okrzyk Polaków donośnie rozbrzmiewa.
Historia i tradycja – to o co walczą
Kraju bez walki nigdy nie oddadzą.
„Za Boga, za honor i Ojczyznę”
dla tych wartości choćby i zginę.
Raju na próżno mi szukać w niebie
wszakże mam moją polską ziemię.