staszic.png

DEN

"Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć, jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zgaszona świeczka."
                                                                                       Albert Einstein.

Z okazji Święta Edukacji Narodowej pragniemy podziękować, za to, że są Państwo dla nas przykładem prawdziwych fascynatów pracy i nauki. Dziękujemy za oczarowywanie nas pasją poznawania tego, co niezgłębione. Dziękujemy za to, że ciągle możemy się czemuś dziwić i czymś zachwycać. Dziękujemy, że budzą Państwo nas do życia.

Swoją wdzięczność za trud włożony w nasze wychowanie, za dar nauki i cierpliwe, wspaniałe przewodnictwo, pragniemy wyrazić poprzez te skromne podziękowania.

Uczniowie
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku

 

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku