staszic.png

Ogłoszenie internatu

Kwaterowanie młodzieży w internacie rozpoczynamy w niedzielę 03.09.2017 r. od godziny 15.00. Nowo przyjęci wychowankowie proszeni są o przyjazd z rodzicem(opiekunem prawnym). Zebranie z kierownikiem internatu dla rodziców(opiekunów prawnych) odbędzie się tego samego dnia o godzinie 17.00

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku