staszic.png

IV Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych

5 stycznia 2017 roku pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, oficjalnie rozpoczął się IV Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych organizowany przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Celem Konkursu, do uczestnictwa w którym chcielibyśmy wszystkich serdecznie zachęcić, to przede wszystkim upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej, budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego oraz pogłębienie wiedzy historycznej. Ponadto doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji w różnych źródłach oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.

IV Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych przeprowadzony jest w następujących kategoriach:

Kategoria szkoły podstawowe kl. 0 i I-III:

praca plastyczna Żołnierze Wyklęci,
laurka Żołnierzom Wyklętym, obrońcom Ojczyzny składamy hołd;

Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VI:
praca plastyczna Żołnierze Wyklęci,
znaczek pocztowy Żołnierze Wyklęci;

Kategoria szkoły gimnazjalne kl. I-III:
poezja Żołnierze Wyklęci\",
komiks Żołnierze Wyklęci,
odznaka Żołnierzy Wyklętych;

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
film Żołnierze Wyklęci,
plakat Żołnierze Wyklęci;

Kategoria szkoły podstawowe:
film z Uroczystości w szkole z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;

Kategoria szkoły gimnazjalne:
film z Uroczystości w szkole z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
film z Uroczystości w szkole z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;

Kategoria osadzeni w Aresztach Śledczych:
praca plastyczna Żołnierze Wyklęci,
odznaka Żołnierze Wyklęci.

Więcej szczegółowych informacji pod adresami:

http://www.kolonia.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polonia/iv_konkurs_historyczny_o_zolnierzach_wykletych;jsessionid=B7DB43458E86B637B6434547F1DAF1A2.cmsap6p

http://www.kolonia.msz.gov.pl/resource/a6ef128d-27b6-4f59-a429-51e04015cecf:JCR

Zainteresowanych proszę o kontakt.

Tomasz Stempkowski 

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku