staszic.png

Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS

8 grudnia o godz. 9.00 odbędzie Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS. Chętnych uczniów zapraszamy do zgłaszania swojego udziału do 7 grudnia do godz. 15.00 pedagogom szkolnym.

Zakres tematyczny konkursu:
- przebieg zakażenia wirusem HIV (fazy, objawy, choroby oportunistyczne),
- drogi i czynniki sprzyjające zakażeniu HIV,
- działanie wirusa HIV
- formy bezpiecznych kontaktów z zakażonymi,
- zachowania ryzykowne,
- opieka nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS,
- HIV/AIDS a prawa człowieka,
- organizacje i instytucje zajmujące się problematyką HIV/AIDS,
- akceptacja i empatia wobec chorych i zakażonych,
- odpowiedzialność w kontaktach międzyludzkich.
Dwie osoby z największą ilością zdobytych punktów wezmą udział w Miejskiej Olimpiadzie z Wiedzy o HIV/AIDS "Świadomy wybór - zdrowe życie" 

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku