staszic.png

Konkurs "Przyroda powiatu w obiektywie - edycja 2016"

Organizatorem konkursu fotograficznego, wpisującego się w działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, jest Starosta Słupski. Konkurs jest przeznaczony dla fotografii amatorskiej i profesjonalnej. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy powiatu słupskiego, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz młodzież i dzieci które ukończyły 8 rok życia za pisemną zgodą prawnych opiekunów. Zgodę należy dołączyć do zgłoszenia. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do p. Byczkowskiej. Ostateczny termin dostarcznia prac to 30 września 2016.

REGULAMIN

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku