staszic.png

Zakwaterowanie w internacie szkoły

Kwaterowanie młodzieży w internacie 31.08.2016r. od godz. 15.00. Nowo przyjęci uczniowie proszeni są o przyjazd z rodzicem lub opiekunem prawnym. Zebranie z kierownikiem internatu dla rodziców (opiekunów prawnych) odbędzie się 31.08.2016r. o godz. 17.00

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku